Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Starkt varumärke

Snabbussen kommer att gå i ett eget körfält och ska prioriteras i alla trafiksignaler. Tanken är även att regionbuss och utryckningstrafik ska kunna dra nytta av BRT-systemet, eftersom de också kan åka i körfälten.

Körfälten markeras med en röd färg i gatan så att det blir tydligt vilken sträcka som snabbussen trafikerar. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att BRT-linjen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik.

Utöver detta är det viktigt att systemet får en egen identitet som går att utläsa på ett enkelt sätt i gaturummet. Hållplatserna ska vara moderna och ha en egen design och olika sorters funktionalitet och teknik bidrar till en förenklad och effektivare resa.

Smart, snyggt och snabbt

Att resa med BRT är att resa med ett system som anpassar sig efter resenärens behov. Det förhöjer den kollektiva resan i staden. Fordonen är välkomnande och behagliga för varje enskild passagerare, oavsett längden på resan eller vid vilken tid på dygnet som resan sker. Enkel och lättförståelig design guidar resenärerna till var de kan sitta, stå, kliva av och kliva på. Resenärerna känner sig trygga och säkra under resans gång. Det är ett smidigt, komfortabelt, modernt och miljömedvetet sätt att resa i ett växande Örebro. 

Hur bussarna ska se ut och hur de kommer utformas, ingår i ett ett delprojekt som heter "Varumärke och design". I projeket ingår också namnsättning av systemet. Bussen på bilden nedan är Malmöexpressen, Skånetrafikens BRT-buss.  

 

Bild på en grön BRT-buss i trafik.

BRT-buss i Malmö – ”Malmöexpressen”.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 april 2021