Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Färdiga sträckor

Från norr om universitetsrondellen till Österplan.

Det här har vi gjort

 • Skapat två körfält för buss med mittförlagda hållplatser samt två körfält för övrig fordonstrafik, ett i varje riktning.
 • Gett de nya busshållplatserna ett tak av torräng. Det är ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor, som gynnar den biologiska mångfalden, har lång livslängd och bidrar till en trivsam stadsmiljö.
 • Förberett trafiksignalerna med signalprioritet, som bidrar till att förkorta bussens restid.
 • Markerat bussens körfält med röd asfalt.
 • Gjort en ny gångpassage över Rudbecksgatan vid Österplan.
 • Satt upp ny belysning.
 • Tillgänglighetsanpassat alla passager.

Under 2023 kommer busshållplatserna att kompletteras med ytterligare utrustning, i form av en digital skärm som visar se hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.

Det här har vi gjort

 • Nya hållplatser, som är anpassade för snabbussarna och består av ett långt väderskydd med sittplatser både i väderskyddet och utanför på plattformen.
 • Gett de nya busshållplatserna ett tak av torräng. Det är ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor, som gynnar den biologiska mångfalden, har lång livslängd och bidrar till en trivsam stadsmiljö.
 • Anpassat hållplatsinformationen med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.
 • Markerat bussens körfält med röd asfalt.
 • Förlängt cykelbanan genom den norra delen av Fabriksgatan, förbi Kulturkvarteret, samt gjort cykelparkeringar längs Fabriksgatan.
 • Planteringar för att ge mer grönska.

Det här har vi gjort

 • Byggt om båda hållplatserna. Hållplatsen i norrgående riktning mot stan har fått ett långt väderskydd, som under hösten kommer kompletteras med sittbänkar både i väderskyddet och utanför på plattformen. Det ger fler möjlighet att vänta både på plattformen och under tak i väderskyddet.
 • Satt upp ny belysning och byggt ett ordentligt övergångsställe över Saxons väg, för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna.
 • Satt upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss.
 • Byggt om den tidigare timglashållplatsen, som gjorde att endast en buss kunde stanna vid hållplatsen. Nu är det möjligt för bussar i båda riktningar att stanna vid hållplatsen för att hämta upp resenärer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 november 2022