Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Etapper

Våren 2021 börjar vi bygga etapp 1, som går från Brickebacken till Tegnérlunden. Den första etappen beräknas vara klar 2025. Redan 2023 kommer de nya snabbussarna trafikera sträckan. Sedan byggs bussystemet ut i omgångar fram till 2029.

 

Etapp 1 Brickebacken – Tegnérlunden

Karta där etapp 1 mellan Brickebacken, via centrum till Tegnérlunden är utmärkt med en grön linje.

Etapp 1 går mellan Brickebacken, via centrum till Tegnérlunden

Delsträckor och tidsplan

Det nya bussystemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken-Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som kommer att byggas om mellan år 2021–2025.

Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, är först ut och kommer att byggas om under 2021. Se preliminär tidsplan för de olika sträckorna: 

Delsträcka 1: Rudbecksgatan, Universitetsrondellen - Österplan, 2021
Delsträcka 2: Konserthuset - Kulturkvarteret, 2021
Delsträcka 3: Brickebacken - Forskarvägen, 2022
Delsträcka 4: Rudbecksgatan, Österplan - Våghustorget, 2023
Delsträcka 5: Våghustorget, 2023
Delsträcka 6: Universitetsrondellen och anslutning Forskarvägen, 2023
Delsträcka 7: Östra Bangatan, Vasagatan - Resecentrum, 2024
Delsträcka 8: Resecentrum, 2024
Delsträcka 9: Västra Nobelgatan, Resecentrum - Tegnérlunden, 2025
Samtidigt som byggnationen pågår, planerar och förbereder vi även för andra delar så som nytt stadslinjenät, nya bussar och nytt biljettsystem.

 

 

Tidsplan

Fakta om etapp 1

Preliminär tidsplan för etapp 1

  • Genomförandebeslut vintern 2020.
  • Projektering påbörjas under 2020.
  • Byggnation av etapp 1 påbörjas 2021.
  • Upphandling av nya bussar, för leverans 2023.
  • Fortsättning byggnation 2022–2025.

Brickebacken – Tegnérlunden

  • Totalsträcka etapp 1: 7 kilometer.
  • Preliminär trafikstart etapp 1: 2025.
  • Fordonslängd: 18 meter.
  • Turtäthet: ca 4 minuter.
  • Kostnad etapp 1: 185–250 miljoner kronor varav hälften är statlig medfinansiering.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 oktober 2021