Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Etapper

Våren 2021 börjar vi bygga etapp 1, som går från Brickebacken till Tegnérlunden. Den första etappen beräknas vara klar 2025. Redan 2023 kommer de nya snabbussarna trafikera sträckan. Sedan byggs bussystemet ut i omgångar fram till 2029.

 

Etapp 1 Brickebacken – Tegnérlunden

Karta där etapp 1 mellan Brickebacken, via centrum till Tegnérlunden är utmärkt med en grön linje.

Etapp 1 går mellan Brickebacken, via centrum till Tegnérlunden

Fakta om etapp 1

Preliminär tidsplan för etapp 1

  • Genomförandebeslut vintern 2020.
  • Projektering påbörjas under 2020.
  • Byggnation av etapp 1 påbörjas 2021.
  • Upphandling av nya bussar, för leverans 2023.
  • Fortsättning byggnation 2022–2025.

Brickebacken – Tegnérlunden

  • Totalsträcka etapp 1: 7 kilometer.
  • Preliminär trafikstart etapp 1: 2025.
  • Fordonslängd: 18 meter.
  • Turtäthet: ca 4 minuter.
  • Kostnad etapp 1: 185–250 miljoner kronor varav hälften är statlig medfinansiering.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021