Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vad är BRT?

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag.

Med BRT-systemet underlättar vi människors hållbara resande. Vi erbjuder ett miljövänligare alternativ än bilen och bidrar till ett bättre liv, både för den enskilde individen och för samhället i stort. Det görs bland annat genom samplanering mellan bebyggelse och kollektivtrafiksystem, ökad användning av fossilfritt bränsle, effektiva trafiksignaler, hög standard på hållplatser och digitaliserad biljettvisering och reseinformation. Snabbussarna kör till största delen i egna körfält med signalljusprioritering. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik. Mellan hållplatserna i systemet är det ett avstånd på 500-800 meter.   

Smart, snabbt och skönt

Hur bussarna ska se ut och hur de ska utformas, ingår tillsammans med värdeorden i delprojektet "Varumärke och identitet". I projeket ingår också namnsättning av systemet. 

Utgångpunkten för arbetet med varumärket är tre värdeord "smart, snabbt, skönt" som projektgruppen tagit fram tillsammans med politiken.

Vad ska bussen heta? Vi funderar vidare
Tack för ett fantastiskt gensvar på vår vädjan om att hjälpa oss sätta namn på BRT-systemet!

April 2020 fick vi in totalt 330 namnförslag som har bearbetats av en jury. Att bestämma oss för ett namn var svårare än vad vi trodde, det är många parametrar att väga in och vi har helt enkelt inte landat i ett beslut ännu. 

Vilket namn det blir så småningom presenteras här på webbplatsen och i övriga kanaler för Region Örebro län och Örebro kommun.  

Än en gång, tack för ditt bidrag! 

"Att resa med BRT är att resa med ett system som anpassar sig efter resenärens behov. Det förhöjer den kollektiva resan i staden. Fordonen är välkomnande och behagliga för varje enskild passagerare, oavsett längden på resan eller vid vilken tid på dygnet som resan sker. Enkel och lättförståelig design guidar resenärerna till var de kan sitta, stå, kliva av och kliva på. Resenärerna känner sig trygga och säkra under resans gång. Det är ett smidigt, komfortabelt, modernt och miljömedvetet sätt att resa i ett växande Örebro". 

 

BRT - film, vi förbereder för snabbussar

Så här kommer det att se ut

Här är en skiss på hur Rudbecksgatan kommer att se ut när snabbussarna fått egna körfält och hållplatser.

 

Illustration: Rudbecksgatan med de nya BRT-bussarna i egna körfält.

Illustration: Örebro kommun

  

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 december 2021