Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vad är BRT?

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag.

Med BRT-systemet underlättar vi människors hållbara resande. Vi erbjuder ett miljövänligare alternativ än bilen och bidrar till ett bättre liv, både för den enskilde individen och för samhället i stort. Det görs bland annat genom samplanering mellan bebyggelse och kollektivtrafiksystem, ökad användning av fossilfritt bränsle, effektiva trafiksignaler, hög standard på hållplatser och digitaliserad biljettvisering och reseinformation. Snabbussarna kör till största delen i egna körfält med signalljusprioritering. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik. Mellan hållplatserna i systemet är det ett avstånd på 500-800 meter.   

 

Smart, snabbt och skönt

Hur bussarna ska se ut och hur de ska utformas ingår i delprojektet "Varumärke och identitet". 

Utgångpunkten för arbetet med varumärket är tre värdeord: "smart, snabbt, skönt" som projektgruppen tagit fram tillsammans med politiken. Så här beskrivs upplevelsen att resa med det framtida systemet: 

"Att resa med BRT är att resa med ett system som anpassar sig efter resenärens behov. Det förhöjer den kollektiva resan i staden. Fordonen är välkomnande och behagliga för varje enskild passagerare, oavsett längden på resan eller vid vilken tid på dygnet som resan sker. Enkel och lättförståelig design guidar resenärerna till var de kan sitta, stå, kliva av och kliva på. Resenärerna känner sig trygga och säkra under resans gång. Det är ett smidigt, komfortabelt, modernt och miljömedvetet sätt att resa i ett växande Örebro". 

Redan 2023 kommer de nya elbussarna
På uppdrag av Region Örebro län har Svealandstrafiken under 2022 tecknat avtal med den holländska leverantören Ebusco om 23 stycken batteridrivna elbussar. Dessa kommer att trafikera körfälten för snabbussar (BRT) och levereras i december 2023.

ebusco_30_sociala medier bild 2.jpg

 

Med en kaross byggd i kompositmaterial har den nya elbussen en väldigt låg vikt och är därmed också energieffektiv. Den går också tyst och mjukt och är utrustad med flera bekvämlighets- och säkerhetsdetaljer, som till exempel kameror istället för speglar och en bredare mittgång.

De nya elbussarna levereras även med en egen design, både exteriört och interiört. Detta utifrån ett speciellt framtaget varumärke för snabbussarna.

Istället för den blå vågen på vit bakgrund, kommer bussen ha en grön linje som löper från fronten och vidare bak på bussen. Den gröna färgen passar ihop med befintliga väderskydd längs med stråket och kommer delvis synas även i digitala skärmar, i tidtabell och på hållplatser.

 

BRT - film, vi förbereder för snabbussar

  

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 november 2022