Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vad är BRT?

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag.

Med BRT-systemet underlättar vi människors hållbara resande. Vi erbjuder ett miljövänligare alternativ än bilen och bidrar till ett bättre liv, både för den enskilde individen och för samhället i stort. Det görs bland annat genom samplanering mellan bebyggelse och kollektivtrafiksystem, ökad användning av fossilfritt bränsle, effektiva trafiksignaler, hög standard på hållplatser och digitaliserad biljettvisering och reseinformation. Snabbussarna kör till största delen i egna körfält med signalljusprioritering. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik. Mellan hållplatserna i systemet är det ett avstånd på 500-800 meter.   

 

BRT - film, vi förbereder för snabbussar

Tidplan

Det nya bussystemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken-Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som kommer att byggas om mellan år 2021–2025.

Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, är först ut och kommer att byggas om under 2021. Se preliminär tidsplan för de olika sträckorna: 

  • Delsträcka 1: Rudbecksgatan, Universitetsrondellen - Österplan, 2021
  • Delsträcka 2: Konserthuset - Kulturkvarteret, 2021
  • Delsträcka 3: Brickebacken - Forskarvägen, 2022
  • Delsträcka 4: Rudbecksgatan, Österplan - Våghustorget, 2023
  • Delsträcka 5: Våghustorget, 2023
  • Delsträcka 6: Universitetsrondellen och anslutning Forskarvägen, 2023
  • Delsträcka 7: Östra Bangatan, Vasagatan - Resecentrum, 2024
  • Delsträcka 8: Resecentrum, 2024
  • Delsträcka 9: Västra Nobelgatan, Resecentrum - Tegnérlunden, 2025

Samtidigt som byggnationen pågår, planerar och förbereder vi även för andra delar så som nytt stadslinjenät, nya bussar och nytt biljettsystem.

  

 

 

Så här kommer det att se ut

Idag är vi mitt i en pandemi, där vi ska undvika att resa tillsammans. Men trots det behöver vi tänka långsiktigt och bygga vår stad för kommande generationer.

Här är en skiss på hur Rudbecksgatan kommer att se ut när snabbussarna fått egna körfält och hållplatser.

 

Illustration: Rudbecksgatan med de nya BRT-bussarna i egna körfält.

Illustration: Örebro kommun

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 september 2021