Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fördjupad information

Här finns olika dokument och länkar där du kan läsa mer om BRT, bland annat konsultrapporter, projektering och forskning på ämnet.

I arbetet med två nya spårvagnslinjer har projektet "Framtidens kollektivtrafik i Malmö" använt den senaste resvaneundersökningen för att räkna på kostnader och vinster för tillväxt, miljö, integration och jämställdhet. Läs mer på jamstall.nu.

BRT Guidelines

Staden

 • Samplanering mellan bebyggelse och BRT
 • Arbeta för att stimulera mer resor med gång, cykel och kollektivtrafik

Kollektivtrafiken

 • Effektiva trafiksignaler
 • Körfält för prioriterad trafik
 • Hög standard på hållplatser

Fordon och stödsystem

 • Egen design på bussarna
 • Påstigning vid samtliga dörrar
 • Trafikinformation ombord på bussarna

Trafikering

 • Snabb biljettvisering som inte påverkar tiden vid hållplats
 • Trafik under större delen av dygnet
 • Tät trafik

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 januari 2023