Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Illustration Rudbecksgatan

  

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för ett modernt system för kollektivtrafik - BRT (Bus Rapid Transit). 2021 börjar vi bygga den första etappen som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Örebro växer. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

Budget för Etapp 1, är 250 miljoner kronor. 

Arbetet med snabbussar går framåt

Nu börjar de nya busshållplatserna och busskörfälten bli färdiga längs Rudbecksgatan och Universitetsallén. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2021. 

Den första delsträckan från Österplan till Tybble tar form

Mellan Österplan och Tybble byggs tre hållplatser med hög standard. Varje hållplats består av ett långt väderskydd med sittplatser både i väderskyddet och utanför på plattformen. Hållplatserna kommer att ha ett staket av glas som separerar och skyddar från fordonstrafiken. 

Det här byggs också längs sträckan:

  • En ny passage över Rudbecksgatan vid Österplan
  • Hastighetssäkrad passage med övergångsställe vid Almbyplan
  • Vi tillgänglighetsanpassar alla passager
  • Cykelställ i anslutning till hållplatser, som underlättar för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss
  • Ny belysning där det tidigare saknats
  • Nya planteringsytor anläggs 

Läs nyheten och se bilder från första sträckan 

Läs mer om gatuarbetet och hur det påverkar dig som trafikant på Örebro kommuns webbplats

 

  

image alt text

Vad är BRT?

Energismarta bussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet.

image alt text

Varför BRT?

Ett smartare sätt att använda vårt gatusystem och ge fler möjlighet att resa kollektivt.

image alt text

Genomförande

Den första delsträckan påbörjas 2021, sedan byggs bussystemet ut i etapper fram till 2029.

image alt text

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om snabbussarna.

image alt text

Fördjupad information

Här hittar du dokument och rapporter, länkar om BRT samt BRT guidlines.

image alt text

Filmer och bilder

Här samlar vi filmer och bilder från projektet.