Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Vi förbereder för framtiden

  

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för ett modernt system för kollektivtrafik - BRT (Bus Rapid Transit). 2021 började vi bygga den första etappen som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Enligt prognoser för befolkningsökning, kommer inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem att räcka till. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i framtiden. Det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar ska göra resan både enklare och snabbare, bland annat genom att bussarna får egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser med smidig på- och avstigning och hög turtäthet.

Aktuella ombyggnationer 

Brickebacken har fått trygga och trafiksäkra busshållplatser   

I början på november 2022 färdigställdes arbetet i Brickebacken med att anpassa gatorna för de nya snabbussarna. Stort fokus har varit att skapa trivsamma busshållplatser och trygga och säkra vägar till och från hållplatserna. Mer information hittar du på Örebro kommuns webbplats

Kommande gatuarbete längs Rudbecksgatan 2023

Under 2023 fortsätter gatuarbetet längs med Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan. I fokus står Örebro kommuns arbete med att i första hand säkra vattenförsörjningen, samtidigt som man samordnar arbetet med flera andra gatuarbeten, bland annat för att förbereda för snabbussarna. På Örebro kommuns webbplats kan du läsa mer om arbetet

Färdiga sträckor 

Här kan du läsa mer om de delsträckor som är färdigställda

 

 

Vad är BRT?

Energismarta bussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet.

Varför BRT?

Ett smartare sätt att använda vårt gatusystem och ge fler möjlighet att resa kollektivt.

Så här bygger vi

Så här förbereder vi för ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem med snabbussar.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om snabbussarna.

Fördjupad information

Här hittar du dokument och rapporter, länkar om BRT samt BRT guidlines.

Filmer och bilder

Här samlar vi filmer och bilder från projektet.