Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Illustration Rudbecksgatan

  

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för ett modernt system för kollektivtrafik - BRT (Bus Rapid Transit). 2021 börjar vi bygga den första etappen som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Örebro växer. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

  • Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.
  • Budget för Etapp 1, är 250 miljoner kronor. 

Rudbecksgatan och Universitetsallén anpassade för snabbussar

Från och med december 2021 är alla korsningar på Rudbecksgatan och Universitetsallén öppna för trafik igen, efter att ha varit avstängda i omgångar för ombyggnation.

Nu finns två körfält för buss med mittförlagda hållplatser samt två körfält för övrig fordonstrafik, ett i varje riktning. Även vid Kulturkvarteret i Örebro har Fabriksgatan anpassats för snabbussar, ett arbete som också färdigställdes i december 2021. 

Därmed är två av nio delsträckor förberedda för det nya kollektivtrafiksystemet. 

Mittförlagda hållplatser, signalprioritering och förkortad restid 

Några av de största förändringarna längs sträckan är att bussen får mittbelagda körfält och även mittbelagda busshållplatser. Trafiksignalerna har förberetts med en ny funktion med signalprioritet, som tillsammans med de egna körfälten gör det möjligt för bussen att förkorta sin restid:

– En förkortad restid är avgörande för ett ökat resande. När fler väljer att åka kollektivt, underlättar det även för den som tar bilen. De nya körfälten och signalprioriteten ska även kunna användas av ambulans, polis och brandkår vid utryckning, säger Jan Berglöf, projektledare för BRT, Region Örebro län.

Flera förbättringar på Rudbecksgatan
Utöver de nya körfälten, hållplatserna och signalprioriteten har även flera andra arbeten utförts längs sträckan. Bland annat en ny passage över Rudbecksgatan vid Österplan, ny belysning och tillgänglighetsanpassning av alla passager. Under 2023 kommer busshållplatserna att kompletteras med ytterligare utrustning, så som nedräknare som visar när nästa buss angör vid hållplatsen.

Snabbussystemet införs i etapper 

Den tredje delsträckan, i Brickebacken, genomförs under 2022. Under 2023 planerar vi även att fortsätta arbetet på Rudbecksgatan med den fjärde delsträckan, från Österplan till Våghustorget. Just nu pågår planering och förberedelser för den delsträckan.

 

Ny hållplats på Rudbecksgatan

  

image alt text

Vad är BRT?

Energismarta bussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet.

image alt text

Varför BRT?

Ett smartare sätt att använda vårt gatusystem och ge fler möjlighet att resa kollektivt.

image alt text

Genomförande

Den första delsträckan påbörjas 2021, sedan byggs bussystemet ut i etapper fram till 2029.

image alt text

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om snabbussarna.

image alt text

Fördjupad information

Här hittar du dokument och rapporter, länkar om BRT samt BRT guidlines.

image alt text

Filmer och bilder

Här samlar vi filmer och bilder från projektet.