Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Vi förbereder för framtiden

  

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för ett modernt system för kollektivtrafik - BRT (Bus Rapid Transit). 2021 började vi bygga den första etappen som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

image alt text

Vad är BRT?

Energismarta bussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet.

image alt text

Varför BRT?

Ett smartare sätt att använda vårt gatusystem och ge fler möjlighet att resa kollektivt.

image alt text

Genomförande

Den första delsträckan påbörjas 2021, sedan byggs bussystemet ut i etapper fram till 2029.

image alt text

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om snabbussarna.

image alt text

Fördjupad information

Här hittar du dokument och rapporter, länkar om BRT samt BRT guidlines.

image alt text

Filmer och bilder

Här samlar vi filmer och bilder från projektet.

  

Gatuarbete i Brickebacken
Under 2022 utför vi gatuarbeten i Brickebacken för att anpassa och förbereda gatorna för de nya snabbussarna. På Örebro kommuns webbplats kan du läsa mer om arbetet och hur det påverkar dig som trafikant.

Kommande gatuarbete längs Rudbecksgatan
Under 2023 fortsätter gatuarbetet längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan. På Örebro kommuns webbplats kan du läsa mer om arbetet.

Varför förbereder vi för snabbussar? 
Örebro växer. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

Det nya kollektivtrafiksystemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Under 2021 byggde vi om och anpassade Rudbecksgatan och Universitetsallén, samt Fabriksgatan vid Kulturkvarteret för snabbussar. Därmed är två av nio delsträckor på den första etappen förberedda för det nya systemet. 

Några av de största förändringarna längs sträckan är mittförlagda körfält och även hållplatser. Även trafiksignalerna har försetts med en ny funktion, signalprioritet, som bidrar till att bussen för förtur på sträckan och förkortar restiden. 

  • Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.
  • Budget för etapp 1, är 250 miljoner kronor.