Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Illustration Rudbecksgatan

  

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för ett modernt system för kollektivtrafik - BRT (Bus Rapid Transit). 2021 börjar vi bygga den första etappen som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Örebro växer. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

 

Ombyggnad pågår

Arbete pågår längs Rudbecksgatan och Universitetsallén för att anpassa och förbereda gatorna för snabbussar. Under byggtiden blir det vissa störningar längs sträckan, men ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet under hela perioden.  

Arbetet beräknas pågå 6-7 månader och vara färdigt i slutet av 2021. 

Läs mer om gatuarbetet och hur det påverkar dig som trafikant på Örebro kommuns webbplats.

  

image alt text

Vad är BRT?

Energismarta bussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet.

image alt text

Varför BRT?

Ett smartare sätt att använda vårt gatusystem och ge fler möjlighet att resa kollektivt.

image alt text

Genomförande

Den första delsträckan påbörjas 2021, sedan byggs bussystemet ut i etapper fram till 2029.

image alt text

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om snabbussarna.

image alt text

Fördjupad information

Här hittar du dokument och rapporter, länkar om BRT samt BRT guidlines.

Vad ska bussen heta? Vi funderar vidare

Tack för ett fantastiskt gensvar på vår vädjan om att hjälpa oss sätta namn på BRT-systemet!

Vi har fått in totalt 330 namnförslag som har bearbetats av en jury. Att bestämma oss för ett namn var svårare än vad vi trodde, det är många parametrar att väga in och vi har helt enkelt inte landat i ett beslut ännu. 

Vilket namn det blir så småningom presenteras här på webbplatsen och i övriga kanaler för Region Örebro län och Örebro kommun.  

Än en gång, tack för ditt bidrag!